Tải về phần mêm vang số Hugo

 1. Hugo T5: Tải về
 2. Hugo T8:  Tải về
 3. Hugo T9: Tải về
 4. Hugo A6: Tải về
 5. Hugo Audio K6/K8 V3.0 Tải Về
 6. Hugo Audio K6/K8 V5.0  Tải Về
 7. Hugo DAP48 Tải về
 8. Rephase V1.4.3 : Tải về
 9. Driver PL2303 V400 A6 Win11 : Tải về
 10. Driver PL2303 V1.10.0: Tải về
 11. CH341.EXE : Tải về

Tải về phần mềm ESS ( Easy Sound System)

 1. PM All In One  A550/A750 : Tải về

Tải về phần mềm vang số DK, DKX

 1. DK TX8, KX8, KX8 Lite, KX8 Plus : Tải về
 2. DK FX8 : Tải về
 3. DSP9800, 9800OPT: Tải Về
 4. DKX X9plus: Tải về
 5. Driver USB to COM ( CH340/CH341) :Tải về

Tất cả link phần mềm đều được upload lên Google Drive để đảm bảo tính an toàn( không chứa các phần mềm độc hại,virut)

Hướng dẫn: Mật khẩu gải nén file là: dkx-audio.com